Terese Dokken

 

Min mediala utbildning har gått via

Personliga och mediala utvecklingskurser med bl.a.

Hasse Nyander

Anders Åkesson

Jill Petersson

Jag driver personliga och mediala utvecklingscirklar sedan 2005.

Den 11 november 2008 erhöll jag mitt certifikat som medium av Jill Petersson

Sedan 2008 sitter jag även i en transcirkel

 

Lite information om mina utvecklingscirklar:

 

 

Personlig och Andlig utvecklingscirkel/kurs

 

Cirkeln bygger på att komma i kontakt med sitt inre, sin intuition och medialitet. Att få prova på och utveckla dessa egenskaper som finns inom oss alla och att se vad det har att ge var och en.

Det är också en cirkel i personlig och andlig utveckling, för enligt mig kan man inte växa på ett bra sätt genom att bara utveckla sin medialitet, utan man måste också ta hand om sitt inre.

Denna cirkel är grunden till allt fortsatt medialt arbete.

 

Yttre och inre kunskap

 

Den yttre kunskapen är sådant som vi lärt oss i detta liv via uppväxt, erfarenheter, studier osv.

Den inre kunskapen är sådant som vi har med oss ifrån tidigare liv och andlig kunskap ifrån andevärlden. Denna kunskap ligger oftast helt eller till stora delar i det fördolda för oss, likväl kan den påverka oss. Vi kan dock lära oss att komma i kontakt med den eller återuppväcka den.

Detta är något vi kommer att arbeta med i cirkeln.

Syftet är att lära Er utveckla medialiteten/andligheten för eget bruk så att Ni själva har möjlighen att kommunicera med era nära och kära samt guider.

Andevärlden vet vad vi behöver allra bäst i varje situation.

 

Vi använder guidade meditationer som ett viktigt redskap i cirkeln. Det är nyckeln för att komma i kontakt med sitt inre och andevärlden.

Vi kommer också att syssla med intuitionsövningar, färger, symboler, psykometri, tarotkort, healing och att ta kontakt med andevärlden.

 

Jag uppmuntrar Er att vara öppna för nya idéer och ny kunskap livet ut, för tror vi oss veta allt och kunna allt så stagnerar vi, kanske är det just den pusselbiten vi behöver för att komma närmare sanningen och få vidare kunskap om dess helhet. Framför allt så hoppas jag på att vi skall bygga upp en gemenskap och att vi skapar band till nya vänner.

Andligheten grundar sig i medmänsklighet och kärlek, den mediala utvecklingen går via kärlek till sig själv och till andra.

 

Terese

Cirkel i Personlig och

Andlig Utveckling

med

Terese

 

Vi kommer att arbeta med

*Meditation

*Intuition

*Psykometri

*Personlig utveckling

*Länkning med andevärlden

*Healing

*Tarot

allt enligt de Engelska mediernas tradition

där disciplin, noggrannhet och kontinuitet

ses som viktiga bitar.

 

Har du fler frågor kontakta gärna någon av oss

 

Är du intresserad av denna cirkel välkommen att ringa Terese tfn: 0730-52 79 57

teresedokken@gmail.com

eller

Brittmarie 0708-68 06 66

brittmariemannbro@gmail.com